Adopce na dálku - Haiti

 

 

Již od roku 2007 organizuje naše škola finanční sbírky na podporu žáků v Baie de Henne na Haiti, nejchudší zemi západní polokoule. Osobně jsme se tehdy všichni setkali s paní ředitelkou tamní školy, která nám spolu s další učitelkou povyprávěla o nelehkém životě a učení malých černoušků.                                                                                                    

V listopadu 2011 se uskutečnila již 7. sbírka, jejíž výtěžek  /10 500Kč/  se  žáci  rozhodli věnovat  na adopci dítěte a podporu školy v Baie de Henne.

Náš nový kamarád se jmenuje Yvensley Raphael. Narodil se v roce 2007, je nejmladší ze sedmi spourozenců, otec je nemocný, rodina velmi chudá. Žije v městečku Baie de Henne, chodí do tamní školy  Sainte Maria Gorettie /již od pěti let/ a rád by se stal inženýrem. Z našich peněz mu bude hrazeno školné, školní uniforma, pomůcky a oběd ve škole /mnohdy jediné jídlo za celý den/. Adoptované dítě nám bude průběžně psát a posílat vysvědčení.

Kromě finančního daru putovala na Haiti také řada obrázků, které namalovali naši žáci.

V případě zaslání finančního daru nad rámec stanovené roční podpory dítěte částka putuje  a je použita tam, kde jí je nejvíce potřeba, v našem případě na školu v Baie de Henne.  Děkujeme všem žákům, rodičům a pracovníkům školy, kteří přispěli finančním darem na splnění tohoto snu.

                 

                    Dana Davidová, Jana Janků