Vegetační pásma Asie

Dne 17.1.2011 pátá třída využila nabídky DDM a zúčastnila se výukového programu „Vegetační pásma Asie“. Povídání o flóře a fauně v jednotlivých podnebních pásmech bylo velmi zajímavé a poučné. Bylo doplněno ukázkami typů krajiny (tundra, tajga, stepi, pouště,…), cizokrajnými zvířaty a rostlinami a žákům se to moc líbilo.

              Marcela Riznerová