Kolektivní sporty

  Vybíjená-10dívky
  Jména  
1.místo Šemrová  
8.AB Plaskurová
  Matějíčková
  Roubalová  
  Krátká  
  Růžičková  
  Brachtlová
  Kornerová  
  Kácelová Balcárková
  Novotná Zapletalová
2.místo Čtvrtlíková  
7.AB Skřívánková
  Daříčková  
  Kobzová K.
  Povýšilová
  Pospíšilová
  Kobzová A. Naglová
  Orgoniková Kantorová
  Portyšová Valíková
  Krobotová Valášková
3.místo Janů  
6.A            Sedláčková
  Hýblová        
  Bartášková
  Hrochová  
  Horníčková
  Juráková  
  Rýznarová
  Klubíčková
4.místo Uherková  
9.AB Balcárková
  Reichlová  
  Váchová  
  Kaňová  
  Bartoňová  
  Dvořáková  
  Sittová  
  Minářová   
  Minářová   
5.místo Adámková
6.B Smrčková  
  Blaháčková
  Kubíčková  
  Stavinohová
  Hrochová  
  Bartoňová  
  Kárníková  
  Komendová

 

  Velká kopaná-11hoši
  Jméno 6.roč. x 7.roč.=1:3
6.ročník Novotný  
1 Viktorin  
  Ratiborský
  Suchý  
  Šoustal  
  Jakeš  
  Palla  
  Mrázek  
  Polách  
  Konopas  
  Famfulík  
  Švub  
7.ročník Vyhnal  
3 Chromý  
  Čmakal  
  Topitsch  
  Dvořák  
  Bartoň  
  Balcárek  
  Novák  
  Schwarzer
  Haberland  
  Vašíček  
  Jašek  
  Velká kopaná-11hoši
  Jméno 8.roč. x 9.roč.=1:5
8.ročník Rosler  
1 Jurka  
  Šťastný  
  Horák  
  Bucher  
  Komárek  
  Švácha  
  František  
  Knápek  
  Mokráš  
  Pěnička  
     
9.ročník Klubíčko  
5 Kolčava  
  Hýbl  
  Riffler  
  Balcárek  
  Neumann  
  Janů  
  Skaličan  
  Helekal  
  Morong  
  Dvořák  

 

  Miss Biceps-páka
6.-7.ročník Jméno  
1. Baierová  
2. Čtvrtlíková  
  Miss Biceps-páka
8.-9.ročník Jméno  
1. Uherková  
2. Novotná  
  Mr Biceps-páka
6.-7.ročník     Jméno  
1. Čmakal  
  Mr Biceps-páka
8.-9.ročník Jméno  
1. Horák  
2. Helekal  
3. Navrátil  

 

  Přetahování lanem-10(min.4dívky)  
8.A Jméno  
1.místo Andrlová  
  Marešová  
  Kornerová  
  Balcárková
  Odlevák  
  Pěnička  
  Dohnal  
  Švácha Frank
  Šmíd Běhal
  Knápek Bucher
7.B Ćtvrtlíková  
2.místo    Skřivánková
  Daříčková  
  Povýšilová
  Čmakal  
  Novotný  
  Topitsch  
  Hojgr  
  Vyhnal  
  Dvořák  
8.B Jméno  
3.místo    Matějíčková
  Plaskurová
  Šemrová  
  Krátká  
  Růžičková  
  Jurka  
  Kárník A.  
  Rosler  
  Kubíček  
  Pek  

9.ročník Dvořáková  
4.místo Gurgulová      
  Uherková  
  Váchová   
  Sittová  
  Reichlová  
  Uhrinová  
  Bartoňová  
  Balcárková
  Hrochová  

7.A Jméno  
5.místo Papuková  
  Kahleová  
  Dvořáková      
  Balcárková
  Hrubá  
  Naglová  
  Kantorová  
  Vašíček Jašek
  Valášková Havelka
  Novák Szabo

6.B Jméno  
7.místo    Adámková
  Krušová  
  Bartošová  
  Kubíčková  
  Linhart  
  Novotný  
  Šoustal  
  Kučera  
  Cink  
  Viktorin