Sportovní den

SPORTOVNÍ DEN NA STADIONĚ 23. 6. 2011

Sportovní akce naší školy se po dlouhé době konala na stadionu (díky panu řediteli Paštovi), kde se odehrálo sportovní klání jednotlivců a tříd 2. stupně za krásného počasí ve zdravě bojovné náladě. Chtěla bych tím vyzvednout nadšení studentů i pomoc kantorů, kteří utvořili pro sportovce jednotlivá stanoviště, kde mohli žáci poměřit své síly jednotlivě v těchto disciplínách - běh na 100m, běh na 600m, Mr a Miss Biceps-páka. V týmovém klání pak mohli táhnout za jeden provaz v přetahované lanem, vybíjené pro dívky, velké kopané na umělém trávníku pro chlapce. Vyvrcholením sportovního dne se stala běžecká štafeta, kdy za každou třídu sprintovalo 200m vždy 5 hochů a 5 dívek. Sami žáci si ověřili své fyzické a psychické síly a mnozí tak odhodili lenost za hlavu a zúčastnili se štafety, aby mohla jejich třída startovat. Jednotlivé výsledky disciplín můžete porovnat níže (viz tabulka - běhy - zde, kolektivní sporty - zde ). Věříme, že se sportovní akce na stadionu stane školní tradicí a setkáme se znovu společně ve sportovním na podzim nového školního roku 2011/2012. Sportu zdar! Krásné aktivní prázdniny.

                                   Zuzana Gebrová

 

 

 

 

            fotografie zde