Přijetí u starosty

Každoročně se nejlepší žáci zábřežských škol představí panu starostovi v slavnostním sálu městského úřadu.

Letos nás přijal pan John František, RNDr. Mgr., Ph.D. a pan Krejčí Tomáš, Mgr., vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Pozvání přijali také ředitelé ZŠ v Zábřeze.

Kritériem výběru bylo například umístění v olympiádách, sportovních, pěveckých, vědomostních, recitačních a jiných soutěžích, za mimořádné úspěchy v rámci republiky, kraje, oblasti, také za nějaký významný čin.

Naše škola vyslala tyto žáky:

9.A Martin Balcárek

9.B Kateřina Reichlová, Štěpán Hýbl, Pavel Škrabal, Magdaléna Bartošová

8.A Ondřej Brzobohatý

8.B Dominik Rosler, Anna Matějíčková, Izabela Brachtlová

6.A Markéta Stejskalová

 

Žáci byli oceněni pamětním listem a získali permanentku na bazén. Součástí setkání bylo i pohoštění a neoficiální debata s panem starostou. Vedení školy všem žákům děkuje za reprezentaci.

                     

         Jarmila Zavřelová

 

            fotografie zde