Prevence proti kouření

Na naší škole proběhl ve dnech 11.1. – 13.1.2011 kurz prevence proti kouření, vedl jej lektor pan Petr Pimek B.Th.

Žáci šestého až osmého ročníku se zapojili do diskuze nejen o kouření, ale na řadu přišly drogy a alkohol. Program je realizován pod záštitou programu „Klub život a zdraví“ a „Ministerstva zdravotnictví“. Více o organizaci na https://www.zivotazdravi.cz/.

Překvapilo nás, že stále více dětí má zkušenosti s kouřením i v nižších ročnících. Nejeden žák vyzkoušel i alkohol a experimentoval s drogou.

            Marie Portešová