Podzimní pobyt v přírodě

Pobyt v přírodě

 

    Podzimní pobyt v přírodě proběhl 12.10.2010.

Počasí nám přálo, sluníčko nás příjemně provázelo celý den.

    Žáci vyrazili do okolí Zábřeha , směr Výsluní, Račice, Nemile, Jestřebí, Rovensko, Růžové údolí, Skalička,….

    Cestou žáci plnili úkoly ze zdravovědy (obvazování končetin, přenos raněného, poskytnutí první pomoci), topografie (pomocí buzoly a mapy určovali azimut, prováděli odhad vzdálenosti, nákres terénu), dopravní výchovy (řešení různých dopravních situací). Připomněli si zásady všeobecných výstrah (evakuační zavadlo, tísňové volání) a jiná témata environmentální výchovy (kulturní hodnoty, přírodní zákonitosti, lidské činnosti). Cestou zbyly i chvíle věnované sportu a zábavě.  

      Všichni se těšíme na jarní pobyt.

 

                        Marie Portešová