Exkurze - JE Dukovany a PVE Dalešice 

V rámci výuky fyziky každoročně pořádá ZŠ Severovýchod v Zábřeze exkurzi pro 9.ročníky do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. I letos jsme vyjeli.

            Součástí obou návštěv jsou videoprojekce z historie obou staveb, jejich parametry a hlavně princip fungování celého zařízení. Žáci si se zájmem prohlédli vnitřní prostory, model Francisovy turbíny, model jaderného reaktoru, seznámili se s celým provozem jaderné elektrárny a znalosti z fyziky obohatili o praktické zkušenosti. Mohli se stát palivem jaderné elektrárny (model 1:1), mohli sledovat v mlžné komoře druhy záření a uskladnění jaderného odpadu.

            Exkurze patří mezi nejoblíbenější vzdělávací zájezdy a je vždy přínosem nejen pro žáky.

                                                                Marie Portešová

                        více foto zde