II. stupeň

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

U příležitosti každoročního Evropského dne jazyků, který se slaví 26. září, si i naše škola připomněla jazykovou a kulturní rozmanitost států Evropy a nutnost neustálého jazykového vzdělávání. Vyučující jazyků si připravili pro žáky nejrůznější prezentace a jazykové soutěže.