První podzimní "Drakiáda"

S pozdravem "Větru zdar" se uskutečnilo v úterý 21. října 2014 první setkání "pilotů" vlastnoručně vyrobených draků.

Měli jsme se opravdu na co dívat. Chválíme všechny účastníky a jejich rodiče za podporu.

Poděkování patří i žákům 2.stupně, kteří se zasloužili o skvělou organizaci.

Věra Valouchová

fotografie zde