Jaderná elektrárna Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

 

Za krásného počasí jsme vyrazili v pátek 5. června do jaderné elektrárny Dukovany. Navštívili jsme zrekonstruované informační centrum. Nejdříve jsme zhlédli dva filmy v kinosále, dále jsme ve dvou skupinách postupně procházeli sedm zastavení věnované výrobě elektrického napětí, štěpné reakci, uložení jaderného odpadu, atd. Nakonec jsme zhlédli film Párty pana Cvrčka.

Následně jsme se přesunuli do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Venku jsme si prohlédli kolo Francisovy, dolní nádrž přehrady a transformátory. Uvnitř následoval film o výrobě elektřiny a přesun do provozu. Každý z nás dostal helmu a prohlídka díla začala. Jedna turbína byla v provozu čerpání, tak jsme mohli vidět, jak se točí hřídel. Klesali jsme dolů až pod horní nádrž přehrady, kde bylo potrubí o průměru šest metrů a velká zima (5°C).

I přes nesnáze cesty zpět se všem exkurze moc líbila.       

                                                                                                          Marie Portešová :-)

 

fotografie zde