Výsledky recitační soutěže I. stupně

 

0 kategorie   I. třídy ( celkem 7 žáků  ) 

Nejlepší:  Tereza Špačková I.B a Veronika Weinlichová  I.A

Jen školní kolo!

 

 

I. kategorie  II. a III. třídy ( celkem 9 žáků) 

                     1. místo Jakub Švec  III. tř.

                     2. místo Taťána Nesporá  III.tř.

                     3. místo  Stella Kamlarová  III.tř.

                                    Lucie Divišová   II.tř.

 

  Do okrskového kola postupuje J. Švec a T. Nesporá

 

 

II. kategorie  IV. a V. třídy  ( celkem 17 žáků )

                     1. místo Anastázie Kantorová   V.B

                     2. místo  Rita Dobešová  V.B

                     3. místo  Marek Psotka  V.B

                                    Valerie Töröková  V.B

                                    Julie Tomečková  IV. tř.

  Do okrskového kola postupuje A. Kantorová, R. Dobešová                  

 

                                                                                    Zapsala  I. Gronychová