Astroolympiáda

 
Naše škola se zapojila do školního kola Astroolympiády v kategorii GH - žáci 6. a 7. ročníku a v kategorii EF - žáci 8. a 9. ročníku.
 
 
Celkové výsledky budou zveřejněny na https://olympiada.astro.cz/201920_skolni.html
 
Další korespondenční kolo bude zahájeno v lednu.