Odznak všestrannosti olympijských vítězů Mohelnice 2019

Dne 5. 4. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ na ZŠ Vodní v Mohelnici pod patronací olympijské medailistky v trojskoku Šárky Kašpárkové.

Soutěžilo se v 5 disciplínách – v trojskoku snožmo z místa, v hodu medicinbalem, v přeskoku přes švihadlo, v klicích a v běhu na 1000 m nebo v driblingu s míčem.

V kategorii družstev nás reprezentovali – Karolína Řeháková a Simona Skřivánková z 6. tříd a Tereza Foralová, Elizabet Grycová, Lukáš Blaha, Pavel Doležel, David Novák a Matěj Vaněk ze 7. třídy. V kategorii jednotlivců nás zastupovala Pavlína Straková z 9. B.

V celkovém pořadí škol, jsme skončili na 9. místě. Většího úspěchu dosáhla Pavlína Straková, která se ve své kategorii umístila na 3. místě. Zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a Pavle gratulujeme!

František Roch

více fotografií zde