Kouzelná zima

V říjnu a prosinci proběhla na škole výtvarná soutěž na téma Kouzelná zima. Soutěže se zúčastnili všichni žáci školy, kteří zpracovali téma různými výtvarnými technikami (dle svého vlastního výběru). Porotu pak čekal nelehký úkol vybrat z velkého počtu krásných prací jen několik málo vítězů.