Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 1. února 2017 se konalo v Šumperku okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
I naše škola měla v počtu 43 zúčastněných své zastoupení. Byli to dva žáci ze třídy IX. B
Ondřej Hošek a Lola Füllová. Ve velké konkurenci se vůbec neztratili – Ondra obsadil vynikající
4. místo a Lola pěkné 25. místo. Oběma účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
naší školy.

Kateřina Doubravová