Okresní kolo dějepisné olympiády je za námi

 V  pondělí 16. 1. 2017 se v Šumperku setkali ti nejlepší  mladí zájemci o historii. Mezi  20  školami  byla i naše  škola, kterou zastupoval pouze jediný žák, a  to Jaroslav Kubíček z 9.A. Je  známo, že historie patří sice k zajímavým předmětům, ale pouze do té doby, dokud se ji nemusíme učit. :-)

Tento ročník dějepisné soutěže se týkal Habsburků, Marie Terezie, ale také osvícenství a doby baroka. Zdánlivě velmi známe období, ale v soutěži vždy  opepřené o neznámá  fakta.

Přesto Jarda obsadil velmi pěkné 20. místo ze 40 účastníků.

Zaslouží si velkou pochvalu za odvahu účastnit se.

 

                                                                                                                                   Valouchová Věra