Bobřík informatiky

 
11. a 12. listopadu 2015 jsme se zapojili do 8. ročníku Celostátní informatické soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY pro žáky základních a středních škol.
 
Žáci řešili 15 úloh zaměřených na informatické myšlení v různých stupních obtížnosti.

B l a h o p ř e j e m e  9   ú s p ě š n ý m    ř e š i t e l ů m kategorie Kadet (získali alespoň 150 bodů).

www.ibobr.cz

Testy z minulých ročníků je možné si během roku vyzkoušet v archivu testů.