TOULKY ZÁBŘEŽSKOU MINULOSTÍ

Město Zábřeh připravilo opět  dějepisnou soutěž  „TOULKY ZÁBŘEŽSKOU MINULOSTÍ“. V letošním roce se žáci 7. tříd zábřežských škol měli prostřednictvím zadaných úkolů seznámit se životem  ve  středověku. Naši školu reprezentovali žáci 7.B – Justýna Brachtlová, Lubomír Friedl, Michael Hlučný a Tomáš Monczka. Soutěž probíhala nejen v samotném muzeu, ale soutěžící prozkoumali i památky na Masarykově náměstí a dokonce se podívali i do tajných chodeb původního zámku. V soutěži šlo o postřeh, bystrost, ale také o zručnost. Soutěžící měli totiž za úkol ušít kápi. A na tu byly dobré ruce Justýnky. V soutěži  jsme nakonec obsadili  krásné a zasloužené  2. místo. Proto děkujeme za ochotu a poskytnutí různých materiálu paní učitelce Valouchové a panu učiteli Kólovi za doprovod na soutěž, kde nebylo jen napětí, ale také spoustu legrace.  Soutěž se nám moc líbila a doufáme, že se podobných budeme moci účastnit.

Tomáš Monczka                                                               Zábřeh, 28.11.2013