MORAVSKÝ ZVONEČEK - školní kolo

Dne 4.3. 2014 se na prvním stupni uskutečnilo školní kolo soutěže " Moravský zvoneček ".

Proběhla ve dvou kategoriích:

I. kategorie : žáci 1. a 2. ročníku :  1 místo    Taťána Nesporá- 2. třída
                                                                       Tereza Žandová- 1. třída

                                                       2. místo   Dominik Žanda- 1. třída

                                                                       Martin Huf- 1. třída

                                                       3. místo   Klára Bilčaková- 1. třída

                                                                       Stela Kamlarová- 2. třída

 

II. kategorie: žáci 3.-5. ročníku:     1. místo    Andrea Havlíčková- V. A

                                                      2. místo    Ema Šíblová- IV.B

                                                      3. místo    Pavla Seidlová- III. roč.

                                                                       Stázka Kantorová - IV.A

                                                                       Filip Pyšný- IV.B

Do okrskového kola postupují : Taťána Nesporá, Tereza Žandová, Dominik Žanda, Andrea Havlíčková, Ema Šíblová.

 

                                                                                                                                                             zapsala Ivana Gronychová