Matematické soutěže žáků 2.stupně

 
KLOKAN 
       KADET
       38 řešitelů
       úspěšní řešitelé:
            Eliška Drtilová
            Viktor Synek
            Eva Drtilová
            Michaela Smrčková
 
        BENJAMÍN
        57 řešitelů
        úspěšní řešitelé:
            Kristýna Jastrzembská
            Petr Ptáček
            Martin Pelikán
            Lucie Jessica Růžičková
            Jan Hobler
   
 
PYTHAGORIÁDA
          6.ročník
          Do okresního kola postoupili:
               Tomáš Ptáček
               Jaroslav Kubíček
               Lucie Jessica Růžičková
 

B L A H O P Ř E J E M E    :-)