KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Žáci a žákyně naší školy se pravidelně účastní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Cílem soutěže je vybrat ty nejlepší žáky pro okresní kolo. Ve školním kole se soutěžící vyjadřují na dané téma (tentokrát padla volba na téma Travelling) a popisují situaci na obrázku. Školní kolo se konalo 21. 1. (písemná část) a 22. 1. 2014 (ústní část). Soutěžilo celkem 10 žáků a žákyň 7. až 9. ročníku.

 

V kategorii I.A si nejlépe vedly žákyně třídy 7. A. Aneta Baslerová (1. místo) Barbora Vaňková (2. místo) a Adéla Zemenová (3. místo).

 

V kategorii II.A zvítězil Dominik Famfulík (9. A), 2. místo obsadila Olga Fišnarová (9. B) a 3. místo Natálie Rýznarová (9. A.).

 

Do okresního kola postupují vítězové  každé kategorie – Adéla Baslerová a Dominik Famfulík.

Přejeme jim hodně štěstí v Šumperku.

 

Dalšími soutěžícími byli Adam Haas (7. A), Denisa Franková (8.), Milan Palla (9. A) a Andrea Kárníková (9. B).

Vyučující anglického jazyka

Jana Ucekajová a Jana Prokopová

¨