Zeměpisná olympiáda okresní kolo

B l a h o p ř e j e m e !!!

Jan Krmela se umístil na 2.místě v okresním kole Zeměpisné olympiády - kategorie B - ZŠ