Výsledky Dějepisné olympiády

 

V listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády žáků 8. a 9. tříd. Zúčastnilo se 36 žáků.

 

Všem účastníkům děkujeme za účast a snahu si vyzkoušet své znalosti z dějepisu.

Do okresního kola postupují: Ondřej Bartoň 9.B

                                           Jan Bartoš 9.A

                                           Martina Bartoňová 8.B

                                           Michaela Smrčková 8.B

 

Blahopřejeme a přejeme do dalšího soutěžení h o d n ě   š t ě s t í.