Přírodovědný klokan

 

Ve čtvrtek 18.10. 2012 proběhlo školní kolo přírodovědného klokana v kategorii Kadet. Na naší škole se zúčastnilo školního kola 30 žáků z 8. a 9. ročníku. Žáci řešili úlohy z oblasti fyziky, přírodopisu a matematiky. Nejlepší žáci získali 60 bodů Viktor Synek a Pavel Švub ze třídy VIII.A. Všem nejlepším blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

                                                                                                                                                                                                     Marie Portešová

 

kategorie Kadet

  1. místo Viktor Synek a Pavel Švub VIII.A 60 bodů

  2. místo Olga Fišnerová VIII.B 59 bodů

               Radim Čmakal a Vojtěch Topisch IX.B 59 bodů

  3. místo Eva Drtilová VIII.B 57 bodů

______________________________________________________________________

  4. místo Simona Naglová IX.A 54 bodů

  5. místo Anežka Bartošová VIII.B 52 bodů

  6. místo Martina Bartňová VIII.B 49 bodů

  7. místo Jan Bartoš IX.A 47 bodů

  8. místo Lenka Plutzová, Anna Kubíčková VIII.A, VIII.B 46 bodů

              Jana Skřivánková IX.B 46 bodů

  9. místo Jan Haberland, Petr Dvořák IX.A, IX.B 45 bodů

10. místo Soňa Hýblová, Barbora Hrochová VIII.A, VIII.B 43 bodů

               Tereza Balcárková IX.B 43 bodů

11. místo Ondřej Bartoň IX.B 42 bodů

12. místo Milan Palla, Šárka Killarová VIII.A, IX.B 38 bodů

13. místo Markéta Stejskalová VIII.A 36 bodů

14. místo Michal Hobler, Šárka Povýšilová IX.A, IX.B 35 bodů

15. místo Karolína Pospíšilová IX.B 33 bodů

16. místo Vladislava Hrubá IX.A 32 bodů

17. místo Barbora Barcálková IX.A 30 bodů

18. místo Adéla Janů a Matěj Smetana VIII.A 28 bodů

19. místo Michaela Smrčková VIII.B 18 bodů