Opět velký úspěch

 

Ve středu 20.března 2013 se konalo krajské kolo soutěže

ARS POETICA - Puškinův památník v jazyce ruském. 

V sólovém zpěvu ruských písní obsadila 1.místo

 E l i š k a  H r o c h o v á   z  8.A.

Postupuje do celostátního kola do Prahy.

B l a h o p ř e j e me  !!!!!