Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

27.února 2013 se konalo Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Této soutěže se účastnili žáci naší školy  Jana  S k ř i v á n k o v á  a  Jan  H a b e r  l a n d. V silné konkurenci se žáky dalších ZŠ a nižších gymnázií Olomouckého kraje obsadili velmi pěkné 4. a 7. místo.    

                                                                                                    V.Valouchová