Dopravní soutěž mladých cyklistů

 

V podzimních měsících proběhlo školní kolo dopravní soutěže cyklistů v kategorii - Pravidla silničního provozu (testy). Testy se psaly v pátém až devátém ročníku. Soutěž je hodnocena trestnými body - nejméně bodů znamená nejlépe. Výsledky jednotlivých ročníků těch nejlepších. Je zde uvedeno i pořadí tříd.

V dubnu proběhne školní kolo v další disciplíně - Jízda zručnosti. Z každé třídy se může přihlásit pět dobrovolníků.

Vítězové školního kola budou reprezentovat školu v okrskovém kole, které proběhne 2.5.2013 na Dopravním hřišti v Zábřeze.

                                                                                                                                                                                                Marie Portešová

 

V úterý 16.4.2013 proběhla "Jízda zručnosti" na dopravním hřišti v Zábřehu. Školního kola se zúčastnilo 46 žáků od páté do deváté třídy. 

V I. kategorii soutěžili žáci 5. - 6. třídy a v II. kategorii soutěžili žáci 7. - 9. třídy. Překonávali celkem 10 překážek a dařilo se jim následovně:

Fotografie z dopravního hřiště naleznete zde

Z těchto výsledků a z výsledků pravidel silničního provozu - testů se provedlo vyhodnocení celkové. 

Výsledky:

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Těm, kteří se umístili na prvním a druhém místě => postupují do okrskového kola 2.5.2013 v Zábřehu => budeme držet palce.

 

                                Marie Portešová