Okrskové kolo

 

Okrskové kolo - Dětská scéna - recitace

 

Dne 15. 3. 2012 se v Domě dětí Krasohled v Zábřeze konala přehlídka recitátorů ze zábřežských škol a okolních vesnických škol.

Naši školu reprezentovali:

1. kategorie

II.A Bára Langová

II.A Jakub Mrázek

2. kategorie

IV.A Lola Füllová

V.A Václav David

3. kategorie

VII.B Michaela Smrčková

VII.B Anežka Bartošová

4. kategorie

IX.A Štěpán Frank

IX.B Leona Krátká

 

Do okresního kola v Šumperku postoupil Jakub Mrázek, který získal 2. místo.

Za reprezentaci všem žákům děkujeme.

 

            Jarmila Zavřelová