Přírodovědný klokan

 

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

 

Termín konání soutěže v ČR je

 

Info o soutěži KLOKAN

 

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klo-
kana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okres-
ních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věc-
nou cenou. Více na stránkách https://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan.

 

I letos se naše škola zúčastnila žáky oblíbené korespondenční soutěže 19. října 2011. Letošní výsledky se ještě zpracovávají.

 

STATISTIKA

 

KATEGORIE: Kadet       OKRES: Šumperk

Výsledky přírodovědného klokana jmenovitěJ

70- SKřivánková Jana

64- Brzobohatý Ondřej

63- Jakub Kárník

61- Adam kárník

59- Dvořáková kateřina

59- portešová kateřina

59- zapletalová lenka

56- petr jurka

54- Bartoš jan

54-horák zdeněk

54-pavlů davit

52-balcárková tereza

52- františek jaroslav

52- Švácha marek

52- topitsch vojtěch

50-brachtlová izabela

50-naglová simona

49-leona krátká

48-haberland jan

48-havelka vojtěch

48-povýšilová šárka

45-novotná tereza

45-rosler dominik

44-matějíčková anna

44-pek pavel

42-bucher michal

42-čmakal radim

42-hojgr jakub

40-hobler michal

38-badal jiří

38-hrubá vladislava

30-mokráš dominik

30-staigl david

všem soutěžícím děkujeme, byla to náročná soutěž!

 

Zuzana Gebrová