Atletický čtyřboj

 

 

Dne 22. 9. 2011 se výběr žáků druhého stupně zúčastnil soutěže ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií – mladší žáci (6., 7. ročníky), mladší žákyně (6., 7. ročníky), žáci (8., 9. ročníky) a žákyně (8., 9. ročníky).

Žáci nastupovali do soutěže jako pětičlenné týmy – záleželo na prvních čtyřech z družstva (s největší bodovou hodnotou), protože jejich výsledky se sčítaly.

Soutěže se zúčastnilo 15 škol. Žáci naší školy však nenechali nic náhodě a pustili se do soutěže opravdu naplno. Někteří dokonce překvapili i sami sebe, když zjistili, co dokážou. Nikdo nic nevzdával a to je podle mě jedna z nejdůležitějších vlastností sportovce.

Výsledky našich družstev byly z části ovlivněny nepřítomností některých žáků (většinou z důvodu nemoci, či zranění). Avšak náhradníci, u kterých daná disciplína nemusela být jejich silnou stránkou, se postavili ke své nové roli zodpovědně.

Chtěl bych tímto poděkovat zúčastněným a rád zveřejním jejich nejlepší výsledky.

Výsledky:

ZA DRUŽSTVA:

Mladší žákyně – 1. místo (4939 bodů)

Žákyně – 10. místo (3743 bodů)

Za jednotlivce:

Klubíčková Lucie – 7. místo v kategorii ml. žákyně

Adámková Dominika – 12. místo v kategorii ml. žákyně

Čmakal Radim – 16. místo v kategorii st. žáci

 

Podrobné informace naleznete na stránkách www.atletika.cz v sekci výsledky

1.      Upravte filtrování výsledků na měsíc září

2.      V seznamu se nachází pod datem 22.9. „Okresní kolo atletického čtyřboje“

3.      klikněte na „výsledky“

4.      pro snazší vyhledávání informací stiskněte ctrl + F (vyhledávání) a poté napište heslo severovýchod – můžete tak pohodlně procházet pouze výsledky naší školy

 

      Ondřej Vykydal