Krajské kolo

V úterý dne 24.května 2011 proběhlo v OR AŠSK Prostějov krajské finále školní sportovní soutěže ve vybíjené - PREVENTAN CUP.

Družstvo naší školy se umístilo na 4. místě. Blahopřejeme. 
                                                           

            Dagmar Stryková