okrskové kolo

 

      Ve čtvrtek 24. února 2011 proběhlo okrskové kolo Soutěže dětských recitátorů

 a recitačních kolektivů.

 

Naši školu reprezentovali tito žáci :

 

Michaela Kobylková (2. A) a Natálie Peková (2. B) v I. kategorii

Václav David (4. B) a Dominika Poulíčková (5.tř.) ve II. kategorii

Bartošová Anežka (6. B) a Barbora Hrochová (6. B) ve III. kategorii

Anna Matějíčková (8. B) a Kateřina Dvořáková (9. A) ve IV. kategorii.

 

3. místo obsadil Václav David.                     

 

Blahopřejeme.

 

                                                       

                                                      Renata Semanová