Konverzace v anglickém jazyce

  Naše angličtina má další úspěch.

Výsledky okresního kola soutěže v konverzaci v anglickém jazyku znovu potvrdily velmi dobrou úroveň žáků základní školy Severovýchod. Na loňské vítězství Pavla Juránka, žáka 9.A, navázala Kateřina Kantorová, žákyně 7.A. Zvítězila ve velké konkurenci ostatních žáků z celého okresu Šumperk. Ve své kategorii byla vyhodnocena jako nejlepší v konverzaci, porozumění textu a poslechu. I další soutěžící z naší školy, Štěpán Hýbl, žák 9.B, výborně obstál a umístil se z 15 soutěžících na 4. místě.

Soutěž je vždy náročná na přípravu. Žáci, mimo jiné, musí plynně hovořit před porotou na jedno z deseti témat, které si vylosují. To vyžaduje dlouhodobou a pečlivou přípravu, jak ze strany soutěžících, tak i jejich vyučujících.

Naše škola se už 18 let pravidelně této soutěže účastní. Za tu dobu se naši žáci umísťovali mezi prvními pěti a dvakrát se dostali až do krajského kola. I tam obsazovali přední místa, například v loňském roce to bylo krásné páté místo v Olomouckém kraji.

Za těmito dlouhodobými úspěchy lze vidět i dobrou práci vyučujících v hodinách anglického jazyka, ale i při pobytech dětí na jazykových kurzech.

                        Jana Ucekajová