Školní kolo

Školní kolo dopravní soutěže proběhlo na naší škole ve dvou disciplínách

1)      testy z pravidel silničního provozu - PSP

2)      jízda zručnosti - JZ

Testy psali žáci celého druhého stupně a žáci pátého ročníku již na podzim. Výsledky naleznete zde.

Na jaře jsme vyrazili na Dětské dopravní hřiště v Zábřehu, kde se konala jízda zručnosti. Počasí nám opět nepřálo, ale soutěžící přesto podali pěkné výsledky. Výsledková listina zde.

Celkové hodnocení školního kola zde.

I. kategorii (žáci 5. a 6. ročníku) se nejlépe dařilo:

  1. místo Martin Mašek 6.B                    1.   místo Eva Drtilová 6.B               
  2. místo Miroslav Hampl 5. roč.            2.   místo Eliška Drtilová 6.B
  3. místo David Havlíček 5. roč.             3.   místo Barbora Hošková 5. roč.

 

II. kategorii (žáci 7. až 9. ročníku) se nejlépe dařilo:

  1. místo Štěpán Hýbl 9.B                      1.   místo Izabela Brachtlová 8.B
  2. místo Ondřej Bartoň 7.B                   2.   místo Veronika Kácelová 8.A
  3. místo Erik Morong 9.B                      3.   místo Anna Matějíčková 8.B

 

Nejlepší 2 chlapci a 2 dívky z každé kategorie postupují do okrskového kola, které se uskuteční 4.5.2011 v Zábřehu na Dětském dopravním hřišti. Všem zúčastněným blahopřeji a postupujícím přeji mnoho úspěchů v dalším kole.

 

                                   Marie Portešová