Soutěž v anglickém jazyce 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní a krajské kolo.

 

Vítězové školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce reprezentovali naši školu také v okresním kole. To se konalo dne 11. února 2010 v Šumperku.  Izabela Brachtlová ze třídy VII.B se umístila v kategotii žáků 7. a 8. ročníků základních škol na výborném 5. místě. V kategorii 8. a 9. ročníků vynikl Pavel Juránek, žák třídy IX.A, který porazil všech 14 soutěžících a s přehledem vyhrál okresní kolo a postupil do krajského kola.

To se konalo 24. března v Olomouci.

Ve velké konkurenci soutěžících z celého kraje získal 5. místo.

V této soutěži museli žáci plynule konverzovat na určité téma a pohotově řešit jazykové situace. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

   

             Jana Ucekajová