Dopravní výchova

Dopravní výchově na naši škole se plně věnujeme. Školní kolo proběhlo 15.4.2010 disciplínou - Jízda zručnosti, které se zúčastnilo celkem 45 žáků 5. - 8. ročníku. Testy psal celý druhý stupeň. Na základě výsledků školního kola se vítězové zúčastnili kola okrskového 6.5.2010 na DDH Zábřeh.

 Družstvo I. kategorie tvořili: Adéla Kobzová, Simona Náglová a Petr Čapka – bohužel jeden člen chyběl a proto soutěžili mimo soutěž. Družstvo II. kategorie tvořili: Štěpán Hýbl, Dominik Rösler, Petra Minářová a Pavla Minářová – obsadili 1.místo a postoupili do okresního kola.

Okresní kolo proběhlo 13.5.2010, kde místo Dominika nastoupil Martin Balcárek. Družstvu se podařilo získat pěkné 2.místo.

K tomuto umístění blahopřeji a těším se na jejich účast v přištím roce.

            Marie Portešová