Okrskové kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. ročníků

 

 Dne 13.3.2015 proběhlo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. ročníků. Zúčastnila se ho  tři družstva ze zábřežských škol a jedno družstvo z Libiny. 

Do okresního kola postupují dvě družstva. Vítězné družstvo naší školy a družstvo, které se umístilo na druhém místě (III.Zš).
Děvčatům blahopřejeme.
 
                                   uč. D.Stryková