" O nejzajímavější muzejní kufřík"

 Do soutěže " O nejzajímavější muzejní kufřík", kterou vypsalo Národní muzeum v Praze, se zapojili tito žáci
Leona Pavlíková 8. A, Lukáš Topitsch 8.B a Lola Füllová 7.B .
Patří jim velká pochvala za vypracované práce o rodinných příslušnících, kteří se účastnili 1. světové války. 

Můj prapraděda - Lola Füllová.pdf (164,7 kB)

Prapradědeček ve válce - Lukáš Topitsch.pdf (191,3 kB)¨

Z pole na italskou frontu - Leona Pavlíková.pdf (104,6 kB)

                                                                                       V. Valouchová