Plastové vršky

 

    Protože naše škola již čtvrtým rokem sbírá plastové vršky a loni odvážela na Charitu spoustu pytlů dokonce třikrát, přišlo k nám pozvání na prohlídku charitních prostor na Masarykově náměstí a třídírny plastových vršků na Valové.

   Této poznávací exkurze se s radostí ujala třída 3.B s třídní učitelkou Danou Davidovou, která s nápadem sbírat vršky před třemi lety přišla a sběr potom s paní uč. Věrou Valouchovou organizačně zajišťovala.

    Žáci se zaujetím vyslechli povídání o práci charitních sester, vyzkoušeli práci v dílně, projeli se na invalidních vozících, třídili domovního odpad a nakonec prošli sklepem do třídírny vršků ve druhé budově. Tady vytvořili sluníčkové logo Charity, ale nejvíc      

 všechny bavilo samotné třídění vršků podle barev ve vedlejší místnosti.

   Sběr vršků proběhl na ZŠ Severovýchod 24.listopadu. Osobní zážitky žáků 3.B zapůsobily tak, že  se stali nejlepšími sběrači  školy – odevzdali 35kg! 

                                            

                                               Zapsala Dana Davidová 25.11.2011

 

 

                        více fotografií zde