Výlet

                                      Školní výlet III.A

Dne 26. května 2011 jsme společně odjeli na školní výlet. Navštívili jsme jeskyně Javoříčko, kde jsme obdivovali krápníky a vyhlíželi netopýry. Poté jsme se autobusem přesunuli do Bouzova. Zde

nás nejprve čekal pěkný program v podhradí. Prohlédli jsme si 15m vysokého Trojského koně, výstavu válečných strojů a zbraní doby středověké. Mohli jsme si vystřelit z kuše a flobertového revolveru ráže 4 mm na sklápěcí figurky. Poté jsme zhlédli divadelní představení „Uloupený poklad“. Po něm přišel na řadu rytířský turnaj z doby husitské. Na závěr byli vybráni stateční žáci, kteří bojovali v pážecím dětském turnaji. Za svoji odvahu získali „pamětní glejt“. Z areálu v podhradí už byl vidět hrad Bouzov. Jeho prohlídkou náš výlet pomalu končil. Ještě jsme si na památku koupili několik suvenýrů a pohlednic. Počasí bylo nádherné a výlet se nám vydařil.

 

        Ivana Gronychová

            více fotografií zde