Seznam plánovaných akcí na školní rok 2014/15

- podzimní sběr papíru

    6. - 10. 10. 2014 

 

- první bazárek použitého zboží 

   (oblečení,  hračky, sportovní vybaveni atd.)

   Kde? Bude v  1. patře  ve volné učebně u školní družiny, 

            vstup do školy zadním vchodem

   22. 10. 2014 - výběr použitých věcí od 16 do 19 hodin

   23. 10. 2014  - výběr použitých věcí od 16 do 18 hodin

   24. 10. 2014  - prodej použitého zboží od 16 do 20 hodin

   30. - 31. 10. 2014 - výdej neprodaného zboží 16 do 17 hodin
 

- prodejní vánoční výstava

  (zpívání u vánočního stromu, dětský punč, cukroví.......)

  11. 12. 2014 od 16 do 19 hodin

 

- velikonoční prodejní výstava

   27. 3. 2015 od 16 do 18 hodin 
 

 - DĚTSKÝ DEN

    29. 5. 2015  
 

- sběr papíru 

    květen 2015 

   Z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace se květnový sběr ruší a proběhne na podzim 2015.