Informace ke sdružení

Vážení rodiče,

     v loňském roce bylo na naší škole založeno občanské sdružení MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD.

     Bylo založeno z několika důvodů. Jedním z nich je zapojení rodičů do dění ve škole a hlavně možnost

do tohoto dění vstoupit a ovlivnit ku prospěchu obou stran. Dalším důvodem je možnost získávání sponzorských příspěvků,  které pomáhají zlepšit podmínky i způsob vyučování všech dětí. Získávat cenné informace týkající se chodu školy a činnosti žáků přímo od vedení školy. 

     Kvůli neustále se snižujícím výdajům státu, je situace ve školství v ČR velmi složitá. Proto věříme, že

díky vzájemné spolupráci rodičů dětí a pedagogických pracovníků se nám podaří překonávat některé potíže dnešního školství a hlavně dopad na naši školu. 

     Členem sdružení rodičů se automaticky stává každý rodič, který zaplatil roční příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka. Tyto finanční prostředky budou dětem během školního roku "vráceny" ve formě např.:  25% příspěvků na úhradu nákladů za autobus na výlet jednotlivých tříd, zakoupení cen (soutěže), odměny nejlepších žáků, příspěvek na zakoupení hraček do ŠD, příspěvky na dopravu na exkurze, lyžařský výcvik, návštěva kina atd...

     Děti rodičů nečlenů (rodiče, kteří příspěvek za děti neuhradili) jsou však ze všech finančních a hmotných podpor vyřazeni.

     Jednou ročně při hlasování valné hromady,  mohou rodiče řešit otázky, které je zajímají, mohou o nich spolu rozhodovat, podávat své návrhy, co ještě zlepšit. 

     Rozpočet i naplánované akce na školní rok 2014/15 budou koncem srpna zveřejněny na www.zssvzabreh.cz

    Těšíme se na podporu i spoluprací

 

ŠŤASTNÉ DÍTĚ  - PEDAGOG  K A M A R Á D  -  SPOKOJENÝ RODIČ

 

  V Zábřeze 3.6. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              výbor občanského sdružení