Den matek v Domovince

Žáci ŠD si připravili program pro babičky - matky. Přišli zatancovat, společně zazpívat a předat zhotovené kytičky pro každou babičku.