Maškarní karneval

Smích, hudba, soutěže, přehlídka, tak strávily děti den ve ŠD. Tečka karnevalu byla sladká odměna.
Lenka Malá