Bezpečná cesta

Dne 15. 4. 2016 navštívil ŠD strážník MP Zábřeh, který dětem připravil zajímavou besedu prokládanou obrázky, kvízy, soutěží ve znalostech dopravní výchovy, kde si děti vedly skvěle a čekala je odměna. Nechyběla ukázka policejních pomůcek, uniformy a služebního auta, ve kterém se děti projely na doprovodu sirény a majáku.