Seznam kroužků

Den

Kroužek

Vyučující

Čas

Místo

Třída

Pondělí

Čtenářský klub (od 10.9.)

I. Müllerová

12:55 – 14:25

ŠD

1. - 5.

Sportovní hry

L. Malá

13:45 – 14:45

velká TV

2. - 3.

Flétnička

S. Špačková

12:00 – 13:00

2. třída

1. - 3.

Keramika I.

M. Koutná

13:00 – 14:30

Výtvarná dílna

2. – 3.

Úterý

Vybíjená

F. Roch

13:30 – 14:30

velká TV

3. - 5.

Tvořivé ruce

O. Friedlová

14:00 – 15:00

ŠD

1. - 5.

Mediální kroužek

V. Valouchová

14:00 – 15:00

A53

5.

Logopedie

R. Hedrichová

12:30 – 13:30

1. třída

1. - 2.

Robotika

M. Bartášková

14:45 - 16:15

učebna robotiky

1. - 5.

Středa

Vaření I.

O. Friedlová

14:00 – 15:00

cvičná kuchyňka

2. – 3.

Hrajeme si s písničkou

R. Hedrichová

12:30 – 13:30

2. třída

1. -  2.

Čtvrtek

Míčové hry

L. Malá

13:30 – 14:30

malá TV

1. - 3.

Corel

J. Knitl

14:00 – 15:00

A53

3. – 5.

Klub zábavné matematiky a deskových her

M. Kubíčková

14:00 – 15:00

Relaxační místnost

4. - 5.

Pátek

Šachy

V. Milfort

13:00 – 14:00

A54

1. - 5.