Seznam kroužků

Den Kroužek Vyučující Čas  Místo Třída
Pondělí Čtenářský klub A. Žváčková 1255 - 1425 ŠD 1.-5.
Taneční I. Janíčková 1330 -1430  malá TV 1.III
Vybíjená Hajtmar 1330 - 1430 velká TV 3.V
Flétnička S. Špačková 1200 - 1300 2.třída 1.- 3.
Angličtina P. Grygar 1230 - 1330 2.třída 2.
Úterý Sportovní hry Hajtmar 1330 - 1430 malá TV 1.-3.
Tvořivé ruce O. Friedlová 1400 - 1500 ŠD 1. - 5.
Logopedie R. Hedrichová 1200 - 1300 1. třída 1. - 2.
Středa Vaření I. O. Friedlová 1400 - 1500 cvičná kuchyňka 5.
Keramika I. M. Koutná 1230 - 1400 výtvarná dílna 1.
Keramika II. M. Koutná 1400 - 1530 výtvarná dílna 2.
Hrajeme si s písničkou R. Hedrichová 1200 - 1300 1. třída 1.2.
Čtvrtek Vaření II. M. Koutná 1245 - 1345 cvičná kuchyňka 3. - 4.
Keramika III. M. Koutná 1400 - 1530 výtvarná dílna 3. - 5.
Míčové hry L. Malá 1400 - 1500 malá TV 1. - 3.
Sborový zpěv L. Černá 1345 - 1445 hudebna 1. - 5.
Pátek Šachy V. Milfort 1300 - 1400 A54 1. - 5.