Přehled činnosti kroužků

 
2. 10. 2017 byla zahájena činnosti zájmových kroužků ŠD. Děti zde mohou naplnit svůj volný čas. 
Věříme, že se dětem budou kroužky líbit po celý školní rok.
 
Zájmové kroužky v číslech:
 
Počet dětí: 161
Počet kroužků: 16
Počet vedoucích: 11