Přehled činnosti kroužků

Čtenářský klub
 
Taneční
 
Vybíjená
 
Flétnička
 
Angličtina
 
Sportovní hry
 
Tvořivé ruce
 
Logopedie
 
Vaření I.
 
Keramika I.
 
Keramika II.
 
Hrajeme si s písničkou
 
Vaření II.
 
Keramika III.
 
Míčové hry
 
Sborový zpěv
 
Šachy